Säkerställer ni era kandidaters bakgrund? Kontakta oss för att öka säkerheten på era rekryteringsprocesser.


Förtroende

Kontrollera bakgrunden på era blivande anställda. Inget är mer förödande för förtroendet än att påpbörja ett arbetsföhållande baserat på fel information.

Internationellt

Vi utför bakgrundskontroller i de nordiska och baltiska länderna och resten av Europa.

Var inte naiv

Förfalskning av akademiska meriter är en av de vanligaste felen vi hittar i våra kontroller. Samtidigt är den en av de enklaste kontroller att utföra.

Flexibla kontroller

Vi rekommenderar att ni endast kontrollerar information som är relaterat till tjänsten och anställningsförhållandet. Därför skräddarsyr vi alla våra lösningar enligt kundens behov.

Lag och förordning

Vi tar personlig integritet och datasäkerhet mycket seriöst. Vi ser till att vi följer lagar och förordningar i respektive land och respekterar alltid individens rätt att vägra en bakgrundskontroll.

Framtida talanger

Vi säkerställer att ert företag anställer framtida stjärnorna baserat på korrekt information.

0
%
har bemött lögner
0
branschlösningar
0
%
diskrepans i CV vi kontrollerar
0
+
CV säkerställda

Vi stöder era rekryteringsprocesser

Arbetsförhållanden baserar sig framförallt på förtroende. Om ert företag inte har en process för bakgrundskontroller på plats kommer ni med hög sannolikhet att anställa personer med falska meriter.

Dessa är de vanligaste avvikelserna vi hittar i våra kontroller. Om inte annat så borde ni alltid säkerställa dessa uppgifter av era blivande anställda.

De vanligaste avvikelserna enligt vår statistik

Tidigare anställningsförhållanden
58%
Akademisk utbildning
48%
Finansiell bakgrund
20%
Ärenden i domstolar
14%

Anställ den personen du att du anställer.