Tiedättekö nykyisten ja tulevien työntekijöidenne taustat? Autamme yrityksiä systemaattisesti hallitsemaan ja pienentämään  henkilöriskejä.


Luottamus

Mikäli työsuhde solmitaan väärien tietojen perusteella on luottamus menetetty. Tarkastakaa tulevien työntekijöidenne taustat etukäteen.

Kansainvälisyys

Taustatarkastuksemme kattavat Pohjoismaat, Balttian ja suuren osan muuta Eurooppaa.

Älä ole naiivi

Tuktintojen väärentäminen on yksi yleisimmistä virheistä, joita kohtaamme. Se on myös yksi helpoimmista varmistaa.

Joustavat tarkastukset

Suosittelemme tarkastamaan ainoastaan työsuhteeseen läheisesti liittyvät tiedot. Tästä syystä räätälöimme tarkastuksemme aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Lait ja asetukset

On tärkeä tietää miten,mistä ja kuinka saa suorittaa taustatarkastuksia ja mitä saadulla tiedolla tekee. Varmistamme, että noudatamme kunkin maan lakeja ja asetuksia. Kunnioitamme aina henkilön oikeutta kieltäytyä taustatarkastuksesta.

Tulevat talentit

Varmista, että rekrytoit yrityksenne tulevaisuuden tähdet perustuen faktoihin.

0
%
on kohdannut valheita CV:ssä
0
eri toimialaratkaisua
0
%
tarkastetuista CV:stä sisältää virheitä
0
+
tarkastettua CV:tä

On tärkeä tietää

Työsuhde perustuu luottamukseen. Mikäli yritys ei systemaattisesti työskentele taustatarkastusten parissa on hyvin todennäköistä, että rekrytointiprosessin läpi pääsee jatkuvasti henkilöitä virheellisillä tiedoilla.

Seuraavat ovat yleisimmät tiedot, jotka taustatarkastuksemme paljastaa virheellisiksi. Nämä tiedot yrityksen tulisi kaikissa tapauksissa pyrkiä tarkastamaan.

Yleisimmät epäkohdat

Aiempi työhistoria
58%
Akateemiset tutkinnot
48%
Taloudelliset taustat
20%
Tiedot tuomioistuimissa
14%

Palkka se henkilö, jonka palkkaavasi.